Fondavgifter

Våra fonder är bland de mest populära fonderna i Premiepensionssystemet. Vi har inga dubbla avgifter och fondavgiften som premiepensionsspararna betalar är kraftigt rabatterad – upp till 90 procent. Samtliga fonder är billigare än genomsnittet i respektive kategori i premiepensionssystemet och har levererat god avkastning sedan start.

  • Fonderna Lagom och Modig kostar 0,48 procent i nettoavgift (efter PPM-rabatten på ordinarie fondavgift), vilket är 14 procent billigare än genomsnittet i fondkategorin ”global” samt 4 procent billigare än genomsnittet för alla fonder på fondtorget.
  • Fonderna Ränta och Försiktig kostar 0,36 procent i nettoavgift (efter PPM-rabatten på ordinarie fondavgift), vilket är 26 procent billigare än genomsnittet i fondkategorin ”utländska aktier och räntor” samt även 28 procent billigare än genomsnittet för alla fonder på fondtorget.

Källa: Pensionsmyndigheten (pensionsmyndigheten.se)

Fondernas avkastning

Vi vill säkra bästa möjliga avkastning för våra pensionssparare utifrån den risknivå som passar den enskilde spararen. Pensionssparandet är långsiktigt och vår målsättning är att skapa en god riskjusterad avkastning över tid.

Genom åren har våra kunder tagit del av en betydande värdeökning i sina pensionsfonder hos oss. Vi är dock inte helt nöjda med utfallet under 2016 och vi fokuserar nu på att stärka upp förvaltningen ytterligare för att kunna leverera en fortsatt god avkastning till våra pensionssparare.

 

Fondernas årliga avkastning sedan start:

  • Fonden Modig har levererat en årlig avkastning om cirka 8 procent (10,1 procent per år efter rabatt) sedan start.
  • Fonden Lagom har levererat en årlig avkastning om cirka 7,8 procent (9,8 procent per år efter rabatt) sedan start.
  • Fonden Försiktig har levererat en årlig avkastning om cirka 3,1 procent (4,8 procent per år efter rabatt) sedan start.
  • Fonden Ränta har levererat en årlig avkastning om cirka 1,9 procent (3,1 procent per år efter rabatt) sedan start.
  • 80 procent av våra kunder har valt fonderna Modig och Lagom vilket inneburit att de fått en årlig avkastning om cirka 8 procent sedan start.

Källa: Pensionsmyndigheten (pensionsmyndigheten.se)