Alla sparare i Allras fonder kan jämföra avkastningen mot andra index/fonder.

Alla sparare har möjlighet att jämföra våra fonders avkastning mot andra fonder – såväl som index på Pensionsmyndighetens hemsida samt andra plattformar som tillhandahåller den typen av information, exempelvis Morningstar.