Allra delar inte uppfattningen att våra investeringar skulle vara osäkra.

Vi kan konstatera att flera finansiella institutioner, däribland Murex och Bloombergs Derivates Library, erbjuder konventionella optionsvärderingsmodeller som är applicerbara för att värdera exempelvis det värdepapper som SvD syftar på i sin artikel 17/2. 

Att instrumentet skulle vara ovanligt är mer av en bedömningsfråga eller möjligen en fråga om journalistisk retorik.

Vi nöjer oss med att konstatera att ett 50-tal finansiella institutioner i Norden köpt den här typen av optioner senaste 15 åren, och dessutom framgångsrikt lyckats värdera dem i enlighet med gällande regelverk.

Vidare kan konstateras att derivat inte är någon ovanlig typ av instrument, utan har använts på daglig basis bland professionella aktörer på den finansiella marknaden över ett antal årtionden, inkluderande bland annat Brummers fonder, AP-Fonderna och de konventionella livbolagen. Ofta har dessa produkter varit signifikant mer komplexa eller riskfyllda än de instrument Allra använt sig av i sin förvaltning.