Här svarar Allras VD Alexander Ernstberger på vanliga frågor som har uppkommit de senaste veckorna.

Hur ser du på Pensionsmyndighetens beslut om handelsstopp?
Alexander svarar: Vi har ett stort ansvar mot våra 180 000 kunder och de ska kunna lita på att vi följer det regelverk som gäller för fonder i premiepensionssystemet. Vi välkomnar därför en granskning av vår verksamhet och vi kommer att göra allt för att underlätta den granskningen. Vi har haft och kommer även fortsättningsvis ha en nära dialog med Pensionsmyndigheten. Vi är angelägna om att ha Pensionsmyndighetens förtroende och vi är beredda att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla detta förtroende.

Vad skulle du säga att handelsstoppet beror på?
Alexander svarar: Som mediekonsument kan jag förstå Pensionsmyndighetens agerande i ljuset av den mediegranskning som har pågått. Men som VD för en verksamhet jag känner utan och innan kan jag känna viss förvåning – framförallt då delar av de uppgifter som framkommit är felaktiga. Men icke desto mindre, vi har en god relation och avser även fortsatt att ha en transparent och öppen dialog med Pensionsmyndigheten.

Har ni ett hemligt bolag i skatteparadis?
Alexander svarar: Det är absolut ingen hemlighet att vi har ett kapitalmarknadsbolag i Dubai. Det är ett etablerat kontor med 11 heltidsanställda, presenterat på såväl vår hemsida som i årsredovisningen. Vi har redogjort för skälen till den etableringen, och skatter har inte varit ett skäl till det.

Varför har ni ett kapitalmarknadsbolag?
Alexander svarar: Att fondbolag har kapitalmarknadsbolag inom koncernen är en standardmodell som svenska storbanker och de flesta pensionsbolag följer. Knappt hälften av alla fondbolag som idag finns på Pensionsmyndighetens fondtorg har ett kapitalmarknadsbolag inom koncernen som tillhandahåller värdepappershandelstjänster åt de egna fonderna.

Har ni för höga arvoden inom Allra?
Alexander svarar: Jag är inte rätt person att avgöra om vi tjänar för mycket, men det jag kan säga är att våra arvoden ligger i linje med resten av branschen. Det viktigaste är vad vi levererar för avkastning till våra sparare – och det har varken varit mycket sämre eller bättre än resterande bransch. Med det sagt ser vi möjlighet att förbättra vår avkastning framåt.

Varför avgick er styrelseordförande helt plötsligt?
Alexander svarar: Det är inte min sak att svara på, utan en fråga som bäst ställs till den förre styrelseordföranden själv.

Kommer ni att avregistreras?
Alexander svarar: Vi är ett stort bolag med 250 medarbetare och 180 000 kunder och jag har goda förhoppningar om att så inte blir fallet. Vi är oerhört måna om att underlätta myndighetens granskning och jag har ett stort team som nu jobbar med de här frågorna, jag är övertygad om att vi kan svara på frågorna på ett sätt som tillfredsställer myndigheten.

Hur kommenterar du de så kallade kundsynpunkterna som har inkommit till Pensionsmyndigheten?
Alexander svarar: Det är klart att varje synpunkt eller klagomål är ett för mycket, men jag har personligen gått igenom alla de kundsynpunkter som riktas mot oss. Vissa saker är kritik, annat är frågor om att få en blankett hemskickad. Nu ligger vårt fokus på Pensionsmyndigheten. Men direkt när detta är över ska vi gå igenom varenda synpunkt och se vad vi kan förbättra. Man kan läsa samtliga synpunkter som har inkommit, och våra kommentarer till dem här.

Finns det några likheter mellan Allra och Falcon Funds?
Alexander svarar: Det finns inga som helst likheter. Falcon Funds bedrev rent kriminell verksamhet. Som stulit pengar från pensionssparare genom att köpa obligationer som gick till ägarnas egna investeringar, och som sedan lurat Pensionsmyndigheten på en dryg miljard genom att fuska med värderingen av fondens innehav. Det senare blev tydligt när Pensionsmyndigheten begärde att sälja fonderna, 1,2 miljarder kronor var då borta!

Allra är ett väletablerat bolag med över 180 000 kunder och 250 medarbetare. Att jämföras med Falcon Funds är en mardröm för oss som startat ett bolag med egna pengar för nio år sedan, och satsat all vår tid och engagemang för att skapa något som utmanar de traditionella bankerna och ge kunder ett nytt, modernare erbjudande byggt på engagemang och service.

Vad är Allra Capital Markets?
Alexander svarar: Allra Capital Markets Ltd. är ett internationellt kapitalmarknadsbolag som erbjuder finansiella tjänster åt institutionella kunder. Bolaget etablerades under 2015 och har kontor i Dubai International Financial Centre (DIFC). I dagsläget är verksamheten primärt inriktad inom värdepappershandel, aktielån och analystjänster.

Varför etablerades Capital Markets i Dubai (och inte exempelvis i Sverige eller Luxemburg)?
Alexander svarar: DIFC (Dubai International Financial Centre) är för tillfället världens snabbast växande jurisdiktion för finansiella bolag. Ett flertal svenska och internationella finans- och konsultbolag har de senaste åren etablerat sig i DIFC. Affärsmässigt finns det inga uppenbara fördelar eller skillnader med DIFC jämfört med Luxemburg, Irland eller London – förutsättningarna är lika och de legala regelverken följer samma standard. Skattesituationen ger heller inga fördelar då koncernen tillämpar svensk bolagsskatt givet CFC-reglerna. 

Skulle verksamheten inom Capital Markets kunna drivas från Sverige?
Alexander svarar: Affärsmässigt finns det inga uppenbara fördelar eller skillnader med DIFC jämfört med exempelvis Luxemburg, Sverige, Irland eller London – förutsättningarna är lika och de legala regelverken följer samma standard.
Beslutet att välja Dubai var en sammanvägning av fleral olika faktorer, tillgång till personal, etableringskostnader etc. Skattesituationen ger heller inga fördelar då koncernen tillämpar svensk bolagsskatt givet CFC-reglerna – vi betalar alltså svensk bolagsskatt för verksamheten som drivs inom Capital Markets.