Allra har träffat en överenskommelse med Ålandsbanken Fondbolag om en överlåtelse av Allras fondvolymer inom premiepensionssystemet. Till att börja med överlåter Allra förvaltningen av kapitalet i fonderna till Ålandsbanken. Därefter sker ett kontrollerat fondbyte av Allras fondkapital till Ålandsbankens motsvarande fonder.

Efter att Pensionsmyndigheten fattat beslut om överlåtelsen kommer kapitalet i Allras fonder inom premiepensionssystemet att flyttas till Ålandsbankens fonder via ett kontrollerat fondbyte. Det sker cirka en månad efter att beslutet fattats.

Samtliga pensionssparare får genom fondbytet en lägre kostnad, vilken i genomsnitt sänks med 15 procent.

– De senaste månadernas negativa skriverier har skadat förtroendet för Allra och min förhoppning är att överlåtelsen kan bidra till att återupprätta spararnas och allmänhetens förtroende för fonderna igen, säger Alexander Ernstberger, vd och koncernchef i Allra.

Det var den 16 mars i år som Pensionsmyndigheten tog beslutet att avregistrera Allras fonder från premiepensionssystemet. Avsikten var att lösa in innehaven och flytta dem till AP-fonden. Kammarrätten har dock stoppat beslutet i väntan på prövning.

– Ålandsbanken har lång erfarenhet av framgångsrik fondförvaltning och jag är övertygad om att de kommer att leverera en fortsatt god avkastning till Allras pensionssparare, säger Alexander Ernstberger, vd och koncernchef i Allra.

-Till fondspararna i Allra vill jag säga att de inte behöver göra någonting eftersom att flytten sker automatiskt. De kan välja att vara kvar hos oss eller fritt välja någon annan fond. Vi hoppas förstås att de väljer att vara kvar, säger Peter Wiklöf, vd och koncernchef i Ålandsbanken.

Ålandsbanken har funnits i Sverige sedan 2009, och har kontor i Stockholm, Göteborg och Malmö. Ålandsbanken grundades 1919 och har verksamhet på Åland och fem kontor i Finland.

Ytterligare information:
Alexander Ernstberger, Vd och koncernchef, Allra Sverige AB, tfn +46 70 571 78 76
Peter Wiklöf, Vd och koncernchef, Ålandsbanken Abp, tfn +358 40 512 7505