Bloggen Småspararguiden har 24/2 publicerat ett inlägg i vilket de insinuerar att Svensk Fondservice skulle ha ”mjölkat” fonder på pengar. Det är ett helt absurt inlägg och ett stort antal uppgifter som framkommer i blogginlägget är direkt felaktiga. Vi har framfört detta till de som skrivit inlägget i syfte att säkerställa att detta rättas omedelbart.

Svensk Fondservice eller dess representanter har under perioden inte tagit emot några direkta eller indirekta värdepappersarvoden i relation till sina fonder från någon tredjepart för någon produkt, och det gäller givetvis även denna investering. Att i sammanhanget påstå att så har skett och dessutom tala om offshore-konton är helt oacceptabelt – det är direkt felaktigt. Det rör sig om påståenden utan grund och inga bevis för att så skulle vara fallet har presenterats.

Det aktuella värdepappret inbringade under den korta investeringsperioden ca 30% avkastning till fondandelsägarna. Att prata om komplexa värdepapper och mjölkande är därför helt felaktigt. Att vidare hänvisa till att eventuella motparter skulle ha tjänat 100-200 miljoner kronor i vinster i relation till ett litet specifikt värdepapper är direkt felaktigt och dessutom i princip omöjligt. Alla som har någon som helst kompetens på området kan med säkerhet bekräfta detta.

Till sist, att prata om perioden 2011 i Oak Capital, och nämna Ewran Mersin i detta sammanhang är direkt felaktigt och missvisande. Ewran blev ledamot i Oak Capital under slutet på september 2012, och var dessutom aldrig operativ i det företaget. Enligt uppgifter från Ewran Mersin så var han inte ens delägare i bolaget under den aktuella tidpunkten, utan blev det först under 2013. Enligt uppgift från Ewran Mersin lades inte Oak Capital ned som det felaktigt påstås i bloggen. Verksamheten med cirka tre tusen kunder såldes till en svensk konkurrent som önskade utöka sin verksamhet. I sammanhanget bör det noteras att Olle Marcusson enligt uppgift ägde en mindre del av Oak Capital (3-5%) vid tidpunkten. Ewran Mersin är vidare inte styrelseordförande i Allra Capital Markets. Även detta har vi framfört till bloggförfattaren och ombett dem att omedelbart ta bort alla påståenden om det.