Deloitte har varit behjälpliga och agerat bollplank i samband med etableringarna i såväl Luxemburg som Dubai. (klicka på bild för förstoring)

År efter år har samtliga årsredovisningar skrivits under, och ansvarsfrihet har förordats för VD och styrelse. Sedan Deloitte tillträdde som revisor för Allra så har inget bolag inom koncernen mottagit några anmärkningar.

För fem år sedan inledde Deloitte sitt samarbete med Allra. Sedan dess har Deloitte, som illustrationen ovan visar, varit revisor i samtliga bolag inom Allra-koncernen, inklusive fondbolaget i Luxemburg, kapitalmarknadsbolaget i Dubai och i själva fonden Allra SICAV. Förutom lagstadgad revision har Deloitte anlitats som rådgivare och konsulter i diverse redovisnings- och skattefrågor. De har varit behjälpliga och agerat bollplank i samband med etableringar i Luxemburg och Dubai. År efter år har samtliga årsredovisningar skrivits under, och ansvarsfrihet har förordats för VD och styrelse. Sedan Deloitte tillträdde som revisor för Allra så har inget bolag inom koncernen fått någon revisionsberättelse som avviker från standardutformning, dvs inga anmärkningar har förekommit.

Under 2016 genomfördes en fördjupad granskning inför en planerad börsintroduktion i Q2 2017. Som en del av börsförberedelserna har Deloitte anlitats som konsulter bl.a. i redovisningsfrågor avseende  årsredovisningen och delårsrapporter. Så sent som i mitten av januari 2017 var Deloitte redo att stå bakom Allra i den planerade börsnotering.

Vi förstår att Deloittes agerande kan väcka frågor – men sanningen är att även vi har svårt att förklara att en revisor, i samma sekund som medier skriver kritiskt om dennes kund, avsäger sig uppdraget och dessutom polisanmäler de personer han nyss förordat ansvarsfrihet för. Som nämns ovan har Deloitte anlitats som rådgivare och konsulter inom diverse redovisnings- och skattefrågor samt frågor i samband med den planerade börsintroduktionen. Detta innebär, enligt Allras uppfattning, att Deloitte och den ansvarige revisorn Jan Palmqvist varit väl insatta i verksamheten och haft mycket god insyn i och kännedom om Allrabolagen.