Luxemburgs finansinspektion CSSF har under ett och ett halvt år granskat det Luxemburgbaserade fondbolaget Allra Asset Managements verksamhet med fokus på de av Pensionsmyndigheten kritiserade värdepappersaffärer. CSSF har specifikt granskat om reglerna för best execution efterföljts, om bolaget hanterat eventuella intressekonflikter korrekt samt om marginalerna i affärerna varit marknadsmässiga och kommit fram till att det inte finns någonting att anmärka på avseende detta. CSSF har därför valt att avsluta ärendet och friar Allra utan någon åtgärd.

Upprinnelsen till CSSF:s granskning är bland annat en anmälan från Pensionsmyndigheten.

– Det är ett viktigt besked eftersom Luxemburgs finansinspektion CSSF är den avgörande tillsynsmyndigheten för Allras fondbolag. CSSF har konstaterat att det inte förelegat några regelbrott i Allras fondverksamhet och att vi agerat i fondandelsägarnas intresse, säger Alexander Ernstberger, vd för Allra, och fortsätter:

– Luxemburgs finansinspektion går därmed emot Pensionsmyndigheten och åklagare Thomas Hertz påståenden att Allra skulle mjölkat svenska pensionssparare på pengar. Därmed är det uppenbart att Pensionsmyndigheten och åklagaren haft otillräcklig kompetens i sin bedömning.

Allra har genom sina advokater lämnat in CSSF:s slutskrivelse till Stockholms tingsrätt.

För att se Pensionsmyndighetens brev till CSSF klicka här

För att se CSSF:s slutskrivelse klicka här