Allra Försäkring AB har idag skickat en anmälan riktad mot Pensionsmyndigheten till Riksdagens ombudsmän (JO). Anmälan samt dess bilagor finns att läsa nedan.

JO-anmälan riktad mot Pensionsmyndigheten 2017-12-07
Bilaga 1 – Pensionsmyndighetens nyhet och informationsbrev
Bilaga 2 – Brev till Pensionsmyndighetens styrelse (23 mars 2017)