På måndagen (20/3) kom beskedet att förvaltningsrätten avslår prövning av Allras överklagande av Pensionsmyndighetens beslut att stänga ute bolagets fonder från handelsplatsen fondtorget.

– Vi är förvånade över att förvaltningsrätten nekar Allra en rättslig prövning av myndighetens beslut i sak. Vi menar att det är självklart att en svensk myndighets beslut att frånta en fondförvaltare rätten att verka på premiepensionens fondtorg måste kunna prövas i svensk förvaltningsdomstol. Mot den bakgrunden har vi nu beslutat att överklaga förvaltningsrättens beslut till kammarrätten, säger Marcus Johansson, advokat på Gernandt & Danielsson och Allras ombud.

Parallellt med detta har vi även väckt talan i Stockholms tingsrätt. Där begär vi bland annat att domstolen tills vidare ska förbjuda Pensionsmyndigheten att lämna order om inlösen av andelar i flera av Allras fonder såvida inte en enskild kund begär det. Detta bl.a. på grund av att ett fondföretags rätt att verka på fondtorget inte får fråntas på det sätt som myndigheten gjort. Dessutom har Pensionsmyndigheten utan lagstöd tagit på sig en roll som tillsynsmyndighet. Men en myndighet får inte på eget bevåg utöka det mandat man fått från lagstiftaren. Vi har också allvarliga invändningar kring myndighetens hantering av ärendet och delar inte dess slutsatser.

Vi motsätter oss inte att bli granskade och utvärderade. Men granskningen ska göras av rätt myndighet, med stöd av fastlagda lagregler, sakligt, noggrant och proportionellt. Allra ska inte få en mildare bedömning än jämförbara företag – men heller inte en hårdare. Och Allra ska inte minst få möjlighet att förstå och försvara sig mot det man kritiseras för. Vi litar på att Allra kommer att få en rättvis prövning av landets domstolar och ser fram emot de fortsatta rättsliga prövningarna med tillförsikt.

Ta del av Allras underlag till Stockholms tingsrätt här: Ansökan om interimistiska säkerhetsåtgärder