Allra överlämnade på fredagen (24/2) svaren på de frågor som Pensionsmyndigheten ställt organisationen tidigare i februari.

Det var den 14 februari som Pensionsmyndigheten vid ett möte med Allra presenterade 13 detaljerade frågor om verksamheten som man ville ha svar på. I avvaktan på svaren belades bolagets fonder på fondtorget också med ett tillfälligt köpstopp.

– Även om omständigheterna naturligtvis är speciella, är vi idag mycket nöjda, både med att vi är klara med svaren men också med den tydlighet som kännetecknar dokumentet. Jag har goda förhoppningar om att de svar vi har lämnat idag kommer att räta ut samtliga frågetecken som rör Allra, säger Allras styrelseordförande Gunnar Axén.

Då Pensionsmyndigheten belagt ärendet med sekretess kan Allra inte närmare i detalj gå in på exakt vilka frågor som ställts, utan nöjer sig med att konstatera att frågornas inriktning handlat om fondverksamheten, värdepapper och interna processer.