Efter den ihållande negativa publiciteten mot Allra sjösatte bolaget på torsdagen (23/2), ett omfattande åtgärdsprogram.
Nedan kan du ta del av pressträffen, där även bolagets nya styrelseordförande, tidigare riksdagsledamoten Gunnar Axén presenteras.

Allra har den senaste tiden arbetat mycket intensivt med att analysera de påstådda och/eller verkliga brister som medier rapporterat om, för att hitta effektiva åtgärder och gå kritikerna till mötes.

Huvuddragen i åtgärdsprogrammet är:

  • Utökad översyn av fondverksamheten – organisation, avgiftsstruktur och avkastningsmål
  • All pensionsrelaterad försäljning upphör tillsvidare
  • Ingen koncernintern värdepappershandel tills dess att Pensionsmyndigheten meddelat tydliga riktlinjer för vad som gäller
  • En oberoende internationell granskare tillsätts för att gå igenom samtliga transaktioner mellan fonderna och kapitalmarknadsbolaget

Åtgärdsprogrammmet sjösätts omedelbart och rent operativt blir det styrelseordförande som ytterst kommer att ansvara för att det fullföljs enligt styrelsens intentioner.

Målet är i grund och botten mycket enkelt. Eventuella fel och brister ska rättas till och vi ska skapa system som säkerställer högsta möjliga kvalitet utifrån kundernas bästa, säger Gunnar Axén.

Gunnar Axén utseddes till ny styrelseordförande för Allra Sverige AB under en extrainsatt bolagsstämma på onsdagen (22/2) .

Underlag från pressträffen återfinns här.