”Jag tror kanske att många skulle ha gett upp för länge sedan. Men jag är starkt övertygad om att vi kommer att få rätt i sakfrågan och brinner för att utveckla Allra.” Så kommenterar Alexander Ernstberger, koncernchef för Allra, de senaste månaderna, och synen på framtiden, i Dagens Industri.

Det har varit en tuff period för Allra de senaste månaderna, och idag (24/3) kommenterar VD Alexander Ernstberger den situation Allra befinner sig i. Trots stora utmaningar tror Alexander Ernstberger på en vändning. Ett utdrag ur artikeln nedan:

Jag tror kanske att många skulle ha gett upp för länge sedan. Men jag är starkt övertygad om att vi kommer att få rätt i sakfrågan och brinner för att utveckla Allra.”

Pensionsmyndigheten och revisionsfirman Deloitte har polisanmält bolaget och en förundersökning är inledd.

Alexander Ernstberger uppger dock att han varken har blivit kallad till förhör eller delgivits misstanke om brott. Han anser att anmälningarna är ett sätt att blanda bort korten.

”Det finns en strategi bakom det. Polisanmäla någon kan alla göra. Men det flyttar också fokus från sakfrågan. Nu är det ingen som skriver om sakfrågan, alla skriver om de polisanmälda.”

Alexander Ernstberger kommenterar även revisionsfirman Deloittes agerande, då man efter att ha reviderat Allra under flera år, deltagit i att förbereda bolaget för en börsintroduktion samt varit med och skapat strukturen med verksamheter i Luxemburg och Dubai, plötsligt en dag säger upp kontakten och polisanmäler Allra. Till DI säger han:

”De har reviderat 2015, delar av 2016 och förberett bolaget för en börsnotering tillsammans med två investmentbanker. Så vad de har hittat nu, som de inte har hittat tidigare, undrar jag.”

”De har sagt att det ser konstigt ut, men samtidigt har de inte kunnat finna några formella fel. Att det ser konstigt ut är inte en anledning att polisanmäla någon.”

Ta del av hela artikeln här: DI.se 24/3: Vi får rätsida på det här