Årsredovisning och undertecknad revisionsberättelse för Allra Sverige AB finns nu att läsa nedan. Revisionsrapporter för Allras fondbolag och kapitalmarknadsbolaget finns att läsa här.

Årsredovisning Allra Sverige AB 2016
Undertecknad revisionsberättelse Allra Sverige AB 2016
Svar på frågor angående revisionsberättelsen för Allra Sverige AB