Expressen skriver i en artikel på onsdagen (22/3) att Allra ”vägrar betala tillbaka pensionsspararnas pengar”.  Uppgifterna i artikeln är felaktiga. Faktum är tvärtom, att det är en fråga om regelefterlevnad och att Pensionsmyndigheten själva begärt 6 april som betaldatum.

I artikeln citeras även Pensionsmyndighetens presstalesperson i ett uttalande om att ”det är hög tid att Allra följer regelverket och börjar betala tillbaka”. Allra är måna om att förtydliga att inget av detta stämmer – det finns ingen vägran bakom det faktum att Allra ännu inte inlett en återbetalning.

 Uttalandet är märkligt mot bakgrund av att myndigheten på säljordern uttryckligen begärt att den 6 april ska vara betaldag. All hantering av fondspararnas medel sker i enlighet med fondlagstiftningen och i dialog med Finansinspektionen i Luxemburg. Regelverket kräver att alla fondsparare ska behandlas lika och vid en så stor säljorder som Pensionsmyndigheten lagt krävs därför att särskilda regler följs, säger Allra styrelseordförande Gunnar Axén.

Allra har för avsikt att samarbeta fullt ut med myndigheten, men är samtidigt måna om att följa det regelverk bolaget verkar under. Pensionsmyndigheten har begärt betaldag till 6 april 2017.