Idag (2/3) publicerar Expressen en krönika av Ledarredaktionen i vilken det påstås att värdeutvecklingen i fonden Lagom varit noll under perioden 2011-2015. 

Detta är direkt felaktigt i och med att avkastningen 2011 – 2015 (sista december till sista december) var hela 40,5%.  

Vi har kontaktat Expressen och bett dem att omgående publicerad en rättelse på webben och i den tryckta tidningen.