E55 har i sin bevakning medvetet publicerat ett antal faktafel i sin bevakning av Allras tandvårdsförsäkring. Detta trots att bolaget uppmärksammat E55:s reporter Johanna Cederblad på dessa felaktigheter direkt efter publicering.

– Vid sidan av att artikeln har en klart tendentiös framtoning har E55:s reporter Johanna Cederblad valt att bortse från rättning av faktafelen, trots att vi påpekat dessa för henne, säger Carl Johan Thorsell, vd för Allra Försäkring.

Allvarliga faktafel i artikeln är:

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Allras tandvårdsförsäkring inkluderar alltid årlig rutinkontroll.

Fel: Jämförelse av Allras tandvårdsförsäkring med Folktandvårdens Frisktandvård.
Fakta: Folktandvården erbjuder ingen försäkring – Frisktandvård är ett försäkringsliknande abonnemang.

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Med Allras tandvårdsförsäkring väljer kunden själv sin tandläkare.

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Allra tandvårdsförsäkring kräver ingen hälsodeklaration och vänder sig även till de med sämre munhälsa.

Fel: Undanhållande av fakta som borde finnas i en seriös jämförelse.
Fakta: Utgångspunkten bör inte vara en extrem – exempelvis att jämföra det högsta åldersintervallet eller den högsta riskklassen.

Fel: Skador som upptäcks under karenstiden omfattas inte.
Fakta: Allras tandvårdsförsäkring täcker alla skador som omfattas enligt avtalet, även om skador upptäcks under karenstiden kan ersättning ges om åtgärder utförs efter karenstidens utgång.

Fel: Det maximala beloppet för ersättning uppgår till 15 900 kr per kalenderår för nivån Premium och 6096 kr per kalenderår för nivån Vårda.
Fakta: Det korrekta beloppet är 22 900 kr årligen för Premium och 14 900 kr årligen för Vårda.

 

För ytterligare information kontakta:

Carl Johan Thorsell, vd för Allra Försäkring, mail: cj.thorsell@allra.se