Tre av ledamöterna i Allra Sverige AB:s styrelse, Karin Moberg, Meg Tivéus och Marcus Tobiasson, har valt att lämna Allra Sverige AB:s styrelse med hänvisning till att bolagets förutsättningar radikalt har förändrats. När de tillträdde som styrelseledamöter skulle bolaget förberedas för en börsintroduktion och det var i den processen som de skulle bidra med sina kunskaper och erfarenheter.

– Det är givetvis väldigt tråkigt att de väljer att lämna styrelsen vid denna tidpunkt. Samtidigt kan jag inte förneka att förutsättningarna för styrelsearbetet har förändrats radikalt sedan de tillträdde, säger Alexander Ernstberger, VD och grundare av Allra Sverige AB.

Allra kommer nu att inleda arbetet med att förstärka styrelsen med nya ledamöter.