Vi förstår att det kan uppkomma en del frågor i och med de senaste dagarnas händelseutveckling. Nedan är svar på de vanligaste frågorna vi får från kunder för tillfället.

Q: Är det möjligt för kunder att byta ut fonderna just nu eller är de helt låsta i premiepensions-systemet?

A: Det är idag fullt möjligt att byta ut fonderna.

Från och med den tidpunkt Pensionsmyndigheten lägger en säljorder på samtliga innehav i fonderna, går det sannolikt inte att sälja själv i och med att en säljorder redan lagts. Om och när så sker vet vi inte. Men om detta fall uppstår är pensionsspararen sannolikt ”inlåst” under en period på sådant sätt att pensionsspararen måste vänta till dess ordern har lösts in av Allra. Detta kan av olika skäl ta tid i syfte att säkerställa en ordnad avveckling.

 

Q: Kommer kunder få någon info utskickad från PM?

A: Pensionsmyndigheten har sagt att de kommer att skicka information hem till alla som har andelar i aktuella fonder i samband med att de ger Allra en säljorder på samtliga innehav.

 

Q: Finns det någon risk i likvideringen av innehaven, dvs förlorat värde?

Nej, likviditeten är inte något problem. Alla som vill sälja sitt innehav och flytta över till annan fond kommer kunna göra det som vanligt. Värdena i fonderna påverkas inte av beslut om avregistreringen.

 

Q: Har några konkreta fel funnits eller är det enbart ”antaganden”?

Vi menar att Pensionsmyndighetens beslut är förhastat. Dessutom menar vi att de inte har laglig rätt att fatta ett sådant beslut.

De har uppenbarligen inte tagit hänsyn till våra svar på de följdfrågor de sänt oss, eftersom de kallade till informationsmöte där de meddelade sitt beslut bara minutrar efter att de mottagit våra svar.

Pensionsmyndighetens skriftliga motivering pekar inte på konkreta fel. Motiveringen går att läsa på Allra inifrån. Där finns också en ljudupptagning från informationsmötet mellan Pensionsmyndigheten och Allra, för att alla som är intresserade ska kunna ta del av hur myndigheten försöker motivera sitt snabba beslut. Där finns även ett rättsutlåtande som visar att Pensionsmyndigheten inte ens har laglig rätt att fatta beslut om avregistrering.

 

Q: Påverkas fondsparande i Allra utanför PPM-systemet, av detta beslut?

Nej