SvD: PPM-bjässens hemliga bolag i skatteparadiset

Allras kommentar:

Det har påståtts att vi har hemlig verksamhet i skatteparadis. Men det är absolut ingen hemlighet att vi har värdepappersbolag och kapitalmarknadsverksamhet i Dubai. Det är ett etablerat kontor med 11 heltidsanställda, presenterat på såväl vår hemsida som i årsredovisningen. Vi har redogjort för skälen till den etableringen, och skatter har inte varit ett skäl till det. Samtliga vinster, med undantag för de som genererats i Luxemburg och också skattas där, har i alla år beskattats i Sverige.

Att fondbolag har kapitalmarknadsbolag inom koncernen är en standardmodell som samtliga svenska storbanker och de flesta pensionsbolag följer. Knappt hälften av alla fondbolag som idag finns på Pensionsmyndighetens fondtorg har ett kapitalmarknadsbolag inom koncernen som tillhandahåller värdepappershandelstjänster.