SvD: Sparare har lagt miljoner på fonder med osäkert värde

Allras kommentar:
SvD påstår på fredagen (17/2) att en del av Allras verksamhet finns på Malta. Det stämmer inte. Allra bedriver tillståndspliktig verksamhet i tre länder – Sverige, Luxemburg och Dubai. I Sverige finns värdepappersbolag, konsumentkreditinstitut och försäkringsförmedling, fondbolaget är placerat i Luxemburg och kapitalmarknadsverksamheten i Dubai. Det finns med andra ord ingen verksamhet på Malta, och kartan som visas i artikeln är därför felaktig.

Vid sidan om Allra har Alexander Ernstberger och David Persson gjort privata investeringar, bland annat i ett Malta-baserat holdingbolag. Det har dock inget att göra med Allras verksamhet, och kan inte kallas för en del av ”Allras verksamheter i världen”. Det ovan nämnda bolaget är under avveckling, och det finns idag varken verksamhet eller tillgångar i bolaget.