I klippet ovan kan ni ta del av det telefonmöte under vilket Allra nås av beskedet om Pensionsmyndighetens beslut, och de kritiska motfrågor som ställs till myndigheten. Deltar i mötet gör bland andra Pensionsmyndighetens generaldirektör Katrin Westling Palm, Pensionsmyndighetens chefsjurist Mikael Westberg, Allras koncernchef Alexander Ernstberger och bolagets juridiska ombud Marcus Johansson.

Det var den 14 februari som Pensionsmyndigheten informerade Allra om att bolagets fonder tillfälligt köpstoppades på Fondtorget. Allra fick 10 dagar på sig att besvara 13 detaljerade frågor om verksamheten och den 24 februari lämnades svaren in. Den 9 mars återkom Pensionsmyndigheten med 35 följdfrågor som skulle besvaras inom 5 arbetsdagar. Allra lämnade in svaren under torsdagen, inom given tidsfrist, och mot bakgrund av det stora antalet frågor var svaret omfattande och uppgick till totalt cirka 260 sidor inklusive bilagor.

Pensionsmyndighetens granskning av de första 13 frågorna tog 9 arbetsdagar. Dokumentationen som Allra överlämnade som svar på de 35 nya frågorna borde således ha tagit åtminstone några dagar från och med nu för Pensionsmyndigheten att gå igenom och behandla för att säkerställa en rättssäker behandling. Istället kom beslutet inom bara några timmar, i ovan publicerat samtal.

Här kan du ta del av Pensionsmyndighetens skriftliga utlåtande.