Under en pressträff på torsdagen (23/2) meddelade Allra att man sjösätter ett omfattande åtgärdsprogram. I samband med detta presenterades även Allra Sveriges AB:s nya styrelseordförande, Gunnar Axén, som kommer att vara ytterst ansvarig för att åtgärdsprogrammet fullföljs enligt styrelsens intentioner.

Gunnar Axén har tidigare varit ordförande i riksdagens socialförsäkringsutskott och styrelseledamot i Finansinspektionen samt Riksrevisionen. Nedan kommenterar han sin nya roll, vägen framåt och hur han ska leda arbetet med att genomlysa organisationen för att öka såväl avkastning som trygghet för bolagets sparare:

VD Alexander Ernstberger kommenterar åtgärdsprogrammet samt valet av Gunnar Axén som ny styrelseordförande: