Kammarrätten i Stockholm har beslutat att inhibera Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fonder och säga upp avtalet mellan myndigheten och Allra. Det betyder att Pensionsmyndigheten inte kan gå vidare med avregistreringen utan behöver invänta slutlig prövning från Kammarrätten.

Allra beviljas prövningstillstånd av Kammarrätten och Pensionsmyndigheten kan därmed inte gå vidare med ordern att avveckla fondinnehaven i Allra.

Det är givetvis skönt att se att det finns ett rättsväsende som fungerar och att så pass drastiska beslut som Pensionsmyndigheten straffade oss med inte är genomförbara utan rättslig prövning. Beslutet innebär att kammarrätten ifrågasätter Pensionsmyndighetens rätt att ingripa mot Allra såsom de gjort. Sedan ska man veta att detta bara är ett litet steg mot att få beslutet upphävt. Det viktiga nu är att en rättslig process är på gång, kommenterar Alexander Ernstberger, Allras koncernchef.

Pensionsmyndigheten är nu skyldig att avbryta och återkalla alla åtgärder som har vidtagits för att verkställa myndighetens beslut avseende Allra och får tills vidare inte heller vidta nya åtgärder för verkställighet.

Jag utgår nu ifrån att myndigheten också följer grundläggande krav på saklighet och från och med nu upphör med att krydda sin kommunikation med nedsättande omdömen om Allra. Det har de ingen rätt till, säger Alexander Ernstberger vidare.

Allra har genom sitt juridiska ombud per brev nu uppmanat Pensionsmyndigheten att omedelbart återkalla inlösenordern och därvid kontakta alla relevanta företag, institutioner, myndigheter och personer som erfordras för att helt återställa situationen så som den förelåg före beslutet den 16 mars.

Läs Kammarrättens pressmeddelande här: Kammarrätten ger Allra prövningstillstånd