Högsta förvaltningsdomstolen avslår Pensionsmyndighetens överklagan mot Kammarrättens beslut att stoppa myndighetens avregistrering av Allras fonder. Pensionsmyndigheten kan således inte gå vidare med avregistreringen utan behöver invänta slutlig prövning från Kammarrätten.

Alltsedan Kammarrättens beslut i fredags är myndigheten skyldig att avbryta och återkalla alla åtgärder som har vidtagits för att avregistrera Allras fonder från fondtorget. Högsta förvaltningsdomstolens besked idag innebär att stoppet fortsatt gäller. Myndigheten måste nu invänta Kammarrättens slutliga prövning.

”Nu är det bekräftat att Pensionsmyndigheten måste följa Kammarrättens beslut. Myndigheten behöver nu upphöra med såväl nedsättande omdömen som andra handlingar som riskerar att skada Allras verksamhet. Jag förväntar mig att myndigheten agerar i enlighet med de beslut som Kammarrätten och nu Högsta förvaltningsdomstolen fattat”, kommenterar Alexander Ernstberger, Allras koncernchef

”Domstolarna har gett ett tydligt besked: Allra har rätt att få sin sak prövad utan att myndigheten under tiden skadar Allras fondverksamhet. Det betyder också att Pensionsmyndigheten måste ge korrekt information till pensionsspararna: avregistreringsbeslutet samt inlösenorden återkallas och spararnas rätt till omplacering kvarstår. Myndigheten får givetvis inte heller ge uppmaningar eller rekommendationer som för individen får samma effekt som en avregistrering skulle ha fått. Gör de det så trotsar de domstolarnas beslut”, fortsätter Alexander Ernstberger.

Länk till Högsta förvaltningsdomstolens pressmeddelande:
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Om-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Nyheter-fran-Hogsta-forvaltningsdomstolen/Hogsta-forvaltningsdomstolen-meddelar-inte-provningstillstand-i-malet-mellan-Pensionsmyndigheten-och-Allra-Asset-Management-SA/