Alexander Ernstberger svarar:
2008 startade jag och David Persson Allra med våra egna pengar. Vi har sedan dess satsat all vår tid och vårt engagemang för att skapa något som utmanar de traditionella bankerna och ger kunder ett nytt, modernare erbjudande byggt på engagemang och service. Vi har sedan starten skapat jobb för 250 medarbetare och har runt 180 000 årligen återkommande kunder.

I Aftonbladet 19/2 målas vi upp som personer som stulit från andra. Det här är inte första gången som ett ifrågasättande kring våra avkastningsnivåer, i media övergår i anklagelser om ren kriminalitet. Jag vill därför vara väldigt tydlig: den kritik som har framförts mot oss handlar om en avkastning som kunde varit bättre. Vi håller med om det, och vi har initierat ett arbete internt för att se till att leverera bättre resultat framöver. Men har vi ägnat oss åt ”stöld”? Sanningen är fortfarande att vi har skapat en genomsnittlig årsavkastning på 8 procent till 80 procent av våra sparare.

Vi har aldrig varit utsatta för sanktioner, alltid följt gällande regelverk och vi är fullt transparenta. Samtliga vinster, med undantag för de som genererats i Luxemburg, har i alla år beskattats i Sverige och vi har löpande återinvesterat merparten av bolagets rörelseresultat i verksamheten, med visionen att bygga en engagerad privatbank till år 2020.

Vi har mottagit tretton frågor från Pensionsmyndigheten, och vi gör nu vårt yttersta för att besvara dem på ett tillfredsställande sätt. Vår absoluta förhoppning är att få arbetsro att göra detta, och att media inte dömer oss i Pensionsmyndighetens ställe.