Idag publicerar SvD en artikel om en person som säger sig fått sms från Allra med felaktig information. Det är självklart allvarliga uppgifter, och under dagen kommer vi att undersöka detta specifika fall för att ta reda på vad som kan ha gått fel. Så snart denna undersökning är klar kommer vi att publicera ny information här på Allra Inifrån.

 
Vi konstaterar dock att SvD återigen valt att publicera en hårt vinklad artikel där endast en fjärdedel av vårt svar på den ställda frågan finns med. Vi upplever att vi inte fått möjlighet att bemöta det som skrivits om Allra, samtidigt som vi förstår att den aktuella artikeln kan väcka en del frågor. Vi har därför valt att publicera vårt svar till SvD i sin helhet nedan, för att räta ut eventuella frågetecken och göra det möjligt för er att bilda er en egen uppfattning i frågan.

———

Till: emmylou.tuvhag@svd.se
Ämne: Telefonförsäljning försäkring

Kommentar från Helene Cedertorn, VD Allra Försäkring:
Allra Försäkring har ett omfattande kvalitetsarbete där vi följer upp alla slags kundsynpunkter som kommer oss till känna direkt eller indirekt. Vi gör löpande datafilskörningar, bland annat mot NIX-registret, för att säkerställa att vi inte ringer någon som är nixad eller inte vill bli kontaktad av oss. Dessutom uppmanar vi aktivt våra kunder att recensera oss på Reco.se där vi kan konstatera att vi har ett genomsnittligt kundbetyg om 4,7 av 5 från de över 300 personerna som recenserat oss.

Det finns inte något värde för oss att ringa någon som inte vill bli kontaktad. Allra Försäkring har robusta processer för detta, vilket visar sig i att antalet klagomål och anmälningar är få. Det senaste ärendet hos DM-nämnden där Allra Försäkring AB fälldes var 2014, och i sammanhanget bör det framhållas att vi har hundratusentals kontakter med våra över 180 000 kunder och andra potentiella kunder varje år.

Att vi på olika sätt kontaktar kunder som är på väg att förlora sitt försäkringsskydd på grund av obetald räkning är enligt vår mening god kundvård men också något som vi måste göra enligt lag. Vi tar inte ärendena vidare till inkasso utan försäkringen avslutas när den inte betalas, så det är ju viktigt att kunderna vet om det. Alla våra försäkringar tecknas dessutom utan uppsägningstid vilket är värt att framhålla i sammanhanget.

Om det förekommer att personer fått sms om detta utan att de har en försäkring hos oss är vi väldigt intresserade av att få veta det. För ett antal år sedan hade vi exempelvis en kund som hade angivit en annan persons telefonnummer av misstag och då skickades sms till fel person. Det är tyvärr sådana saker som kan hända eftersom det inte finns någon heltäckande katalog för mobiltelefonnummer som är kopplade till personnummer.