Nu uppmärksammas i media häktningsförhandlingar mot personer som är eller har varit verksamma inom och utom koncernen.

Detta rättsliga händelseförlopp är ett led i den utredning som pågår om specifika händelser som ligger några år bakåt i tiden. Anklagelserna riktas nu mot enskilda personer. Vi bedömer att utredningarna sannolikt kommer att pågå under en längre tid.

Inget bolag inom Allra-koncernen kan kommentera de händelser som nu uppmärksammas på grund av juridiska utredningar riktade mot enskilda personer. Givetvis kommer Allra-koncernen att bidra till utredningarna så långt som möjligt men kommer inte att bidra med publika spekulationer. Vi har goda förhoppningar om att den juridiska processen ska bidra till att klargöra vad som hänt och om eventuella brott har begåtts.