SvD: Konkurrerande PPM-jättar kopplas till bolag på Malta

Svenska Dagbladet skriver i en artikel (23/2) att Allra har ”tydliga affärskopplingar” till Malta.

Allra bedriver tillståndspliktig verksamhet i tre länder – Sverige, Luxemburg och Dubai. I Sverige finns värdepappersbolag, konsumentkreditinstitut och försäkringsförmedling, fondbolaget är placerat i Luxemburg och kapitalmarknadsverksamheten i Dubai. Det finns med andra ord ingen verksamhet på Malta.

Vid sidan om Allra har Alexander Ernstberger och David Persson gjort privata investeringar, bland annat i ett Malta-baserat holdingbolag. Det har dock inget med Allras verksamhet att göra. Alexander Ernstberger och David Persson har sålt sina andelar i projektet  och holdingbolaget är idag under avveckling. Det finns idag varken verksamhet eller tillgångar i bolaget.

– Det var en privat investering som vi gjorde för över två år sedan. Vi presenterades ett affärsförslag på ett privat projekt som vi tyckte var intressant, men denna privata investering har ingenting med Allra att göra och Allras fonder har inte  haft någon relation med holdingbolaget. Vi har sålt våra andelar i projektet och holdingbolaget är under avveckling,  kommenterar Alexander Ernstberger.