I dagens SvD (21/2) beskrivs en ”flykt” från Allras fonder. 
Vi förstår att den mediala uppmärksamheten får dig som kund och sparare att undra, kanske till och med känna oro. Vi vill därför tydliggöra – den kritik som har framförts mot oss handlar om en avkastning som kunde varit bättre.

Vi håller med om det, och vi har initierat ett arbete för att se till att kunna leverera bättre resultat framöver. Samtidigt är det viktigt att sätta detta i perspektiv – vi har fortfarande levererat en genomsnittlig avkastning på 8 procent per år till över 80 procent av våra sparare.

I vissa fall har vi målats upp som ett skandalbolag, och även här vill vi vara tydliga. Vi är ett väletablerat bolag med 250 medarbetare och 180 000 kunder. Vi rentav välkomnar en hård men rättvis granskning och ser fram emot att bli ett ännu mer genomlyst fondbolag på den svenska pensionsmarknaden. Samtidigt är vi oroade över den nuvarande utvecklingen i det offentliga samtalet, där vi på förhand är dömda.

Vi har aldrig varit utsatta för sanktioner, alltid följt gällande regelverk och vi är fullt transparenta. Samtliga vinster, med undantag för de som genererats i Luxemburg, har i alla år beskattats i Sverige och vi har löpande återinvesterat merparten av bolagets rörelseresultat i verksamheten, med visionen att bygga en engagerad privatbank till år 2020.

Det som har orsakat nuvarande köpstopp är att vi har mottagit tretton frågor från Pensionsmyndigheten, och vi gör nu vårt yttersta för att besvara dem på ett tillfredsställande sätt. Vi är oerhört måna om att underlätta myndighetens granskning och är övertygade om att vi kan svara på frågorna på ett sätt som tillfredsställer myndigheten.

Vi hoppas snart kunna gå vidare för att utveckla vår verksamhet och jobba ännu hårdare för att ge en hög och trygg avkastning till våra kunder.