I en artikel i TT idag (1/3) beskrivs hur regeringen vill se över premiepensionssystemet efter ”skandalerna kring Falcon Funds och Allra”. Vi vill återigen betona att det inte finns några som helst likheter mellan Allra och Falcon Funds.

Kritiken mot Allra handlar om låg avkastning – något vi har tagit till oss och nu arbetar med . Falcon Funds bedrev rent kriminell verksamhet. Det var ett bolag som stal pengar från pensionssparare genom att köpa obligationer som gick till ägarnas egna investeringar, och som sedan lurat Pensionsmyndigheten på en dryg miljard genom att fuska med värderingen av fondens innehav. Det senare blev tydligt när Pensionsmyndigheten begärde att sälja fonderna, och 1,2 miljarder kronor var borta.

Allra är ett väletablerat bolag med över 180 000 kunder och 250 medarbetare. Att jämföras med Falcon Funds är en mardröm för grundarna som startat ett bolag med egna pengar för nio år sedan, och satsat all tid och engagemang för att skapa något som utmanar de traditionella bankerna och ger kunder ett nytt, modernare erbjudande byggt på engagemang och service.

Efter den senaste tidens kritik har Allra arbetat mycket intensivt med att analysera de påstådda och/eller verkliga brister som medier rapporterat, för att hitta effektiva åtgärder och gå kritikerna till mötes.

Den 24 februari sjösattes ett omfattande åtgärdsprogram, utformat för att täcka fyra definierade områden:

  • Utökad översyn av fondverksamheten – organisation, avgiftsstruktur och avkastningsmål
  • All pensionsrelaterad försäljning upphör tillsvidare
  • Ingen koncernintern värdepappershandel tills dess att Pensionsmyndigheten meddelat tydliga riktlinjer för vad som gäller
  • En oberoende internationell granskare tillsätts för att gå igenom samtliga transaktioner mellan fonderna och kapitalmarknadsbolaget

Just nu går Pensionsmyndigheten igenom våra svar på de 13 frågor som ställdes till Allra i samband med att ett köpstopp av Allras pensionsfonder meddelades den 14 februari. Det är vår absoluta förhoppning att nuvarande mediebild inte dömer oss i Pensionsmyndighetens ställe. Vi hoppas att snart kunna gå vidare för att utveckla vår verksamhet och jobba ännu hårdare för att ge en hög och trygg avkastning till våra kunder.