SvD: Nu flyr tungviktarna pensionsjättens styrelse (17/2, pappersutgåva)

Allras kommentar:
I SvD 17/2 beskrivs hur två av våra tidigare styrelsemedlemmar lämnat sina uppdrag. Det stämmer, och våra tidigare styrelsemedlemmar önskade kommunicera detta själva – vilket vi såklart respekterar.

I ljuset av den mediala uppmärksamheten kring oss för tillfället så är det naturligtvis beklagligt att två styrelseledamöter valt att lämna styrelsen. Vi förstår att händelseutvecklingen väcker frågor, och det är därför som vårt fokus just nu ligger på att räta ut alla eventuella frågetecken och minimera möjlig oro bland våra sparare. Men det pågår ingen ”flykt” från Allras styrelse.

Thomas Bodström valde att ansluta till styrelsen under förutsättning att såväl börja som sluta tillsammans med Ebba Lindsö. När Ebba valde att lämna styrelsen så blev den logiska konsekvensen, enligt överenskommelse, att Thomas Bodström gjorde detsamma.

Nu ligger vårt fokus på att besvara samtliga de frågor som vi har mottagit från Pensionsmyndigheten. Vår absoluta förhoppning är att få arbetsro att göra detta, och att media inte dömer oss i Pensionsmyndighetens ställe.