– Bortser från fakta på myndighetens egen hemsida

Pensionsmyndigheten bortser från fakta och påstår gång efter annan i media att spararna förlorat pengar på Allras förvaltning och att pengar försvunnit. Korrekt är att Allra har tagit ut avgifter för sin förvaltning, precis som alla andra fondbolag, men avkastningen har efter dessa avgifter inte bara varit positiv, utan varit god, vilket inneburit att spararna har fått tillbaka mer än vad som investerats. Det framgår tydligt på myndighetens egen hemsida.

Pensionsmyndigheten påstår konsekvent att pengar har försvunnit och att sparare har lidit skada – det är helt felaktigt.

  • Allras fonder har de senaste fem åren givit i snitt 11% avkastning per år enligt Pensionsmyndighetens egna källor (Källa Pensionsmyndigheten).
  • De affärer som Pensionsmyndigheten kritiserat och kallat olagliga har genererat 420,2 miljoner kronor i avkastning till spararna – efter Allras och investmentbankernas avgifter (se beräkning).
  • De affärer som under 2012 gjordes med Oak Capital genererade 140,2 miljoner kronor i avkastning till spararna – efter Oak Capitals och investmentbankernas avgifter (se beräkning)
  • I mars 2017 sa Pensionsmyndigheten upp avtalet med Allra. Sedan dess har 100% av kapitalet betalats tillbaka till Pensionsmyndigheterna och spararna

Pensionsmyndighetens pressekreterare Jimmy Larsson Hagberg uttalade sig bland annat i DI den 18 mars i år och sa:

”Vi jobbar för att få tillbaka spararnas pengar. De som orsakat pensionsspararna skada försöker vi ställa till svars. Pengarna som hamnat i ägarnas fickor borde ha vuxit på spararnas konton”

Är det som Jimmy Larsson Hagberg säger verkligen sant? Nej det är det inte – Allra har bedrivit en kostnadseffektiv kapitalförvaltning, och använt strategier och instrument som storbanker och andra förvaltare betraktar som branschstandard. Det Jimmy Larsson Hagberg felaktigt hävdat försvunnit är kostnader som i stort sett alla förvaltare belastar andelsägare med, och som godkänns av kontrollmyndigheter och revisorer.

Pensionsmyndigheter klumpar vidare felaktigt ihop Allra med Falcon Funds och GFG. Sedan Pensionsmyndigheten sagt upp avtalen med fondbolagen Falcon och GFG så saknas det fortfarande pengar, i Falcons fall så mycket som 34% av spararnas kapital.

I Allras fall så har mer än 100% av spararnas kapital betalats tillbaka – inga pengar saknas, tvärtom så har man fått tillbaka mer än vad som investerats. Trots det låter Pensionsmyndigheten påskina att pengar försvunnit. Detta får mig att bli irriterad, kan Pensionsmyndigheten inte räkna eller använder de sig medvetet av vilseledande information för att driva igenom den 30-punkterslista med förändringar av premiepensionen som de vill genomföra?

Pensionsmyndigheten påstår också att det har förekommit fel och oegentligheter i Allras förvaltning. Vad felen eller oegentligheterna har bestått i har de aldrig kunnat precisera utan påstår istället bara att ”Pengarna som hamnat i ägarnas fickor borde ha vuxit på spararnas konton”. Detta trots att Allras revisorer och experter granskat bolagets räkenskaper, fonder och transaktioner utan att finna något som helst fel.

Andel av kapitalet som Pensionsmyndigheten per mars 2018 har fått tillbaka (Källa Pensionsmyndigheten):

Allra 100%
Advisor 99,5%
GFG ca 93%
Falcon ca 66%

 

Med vänlig hälsning,

Alexander Ernstberger
Allra Sverige AB