Pensionsmyndighetens beslut om att avregistrera Allras fonder från myndighetens fondtorg ligger utanför myndighetens behörighet och är fel i sak. Det kommer att överklagas.

Myndighetens beslut kommer att överklagas till såväl förvaltningsdomstol som allmän domstol. Allra kommer dessutom att göra en anmälan till Konkurrensverket om missbruk av dominerande ställning. I samband med överklagan och anmälan kommer bolaget begära att myndighetens beslut stoppas tills vidare.

Skulle Pensionsmyndighetens beslut att avregistrera Allras fonder verkställas skulle 130 000 sparare som valt fonderna beröras. Det skulle naturligtvis också ha stor effekt för bolaget. Allra är dock övertygat om att beslutet saknar laglig grund och kommer därför att överklaga Pensionsmyndighetens beslut.

 Det är med  förvåning som jag tagit emot detta beslut. Det råder stor tveksamhet om detta beslut är fattat på korrekt rättslig grund. Utifrån att ha lyssnat till myndighetens motivering av beslutet kan jag inte komma ifrån känslan att Pensionsmyndigheten i första hand agerat utifrån medieuppgifter snarare än fakta. De har dessutom lagt till grund omständigheter som vi inte ens fått möjlighet att bemöta före beslutet. Vi kommer därför att överklaga Pensionsmyndighetens beslut, säger Gunnar Axén, styrelseordförande i Allra.

Det var den 14 februari som Pensionsmyndigheten informerade Allra om att bolagets fonder tillfälligt köpstoppades på Fondtorget. Allra fick 10 dagar på sig att besvara 13 detaljerade frågor om verksamheten och den 24 februari lämnades svaren in. Den 9 mars återkom Pensionsmyndigheten med 35 följdfrågor som skulle besvaras inom 5 arbetsdagar. Allra lämnade in svaren under torsdagen, inom given tidsfrist, och mot bakgrund av det stora antalet frågor var svaret omfattande och uppgick till totalt cirka 260 sidor inklusive bilagor.

Pensionsmyndighetens granskning av de första 13 frågorna tog 9 arbetsdagar. Dokumentationen som Allra överlämnade som svar på de 35 nya frågorna borde således ha tagit åtminstone några dagar från och med nu för Pensionsmyndigheten att gå igenom och behandla för att säkerställa en rättssäker behandling. Istället kom beslutet inom bara några timmar.