Till att börja med, beträffande anmälningar kan vi konstatera att Svenska Dagbladet har totalt 29 anmälningar hos Konsumentverket under de senaste tre åren. Detta får anses vara lite pikant när SvD (i en artikel) kritiserar Allra, som de påstår hade 25 anmälningar under samma tidsperiod, för att ”dra på sig anmälningar hos Konsumentverket”. Med detta sagt är det rätt oseriöst av Svenska Dagbladet att i en rubrik försöka insinuera att Allra är att jämföra med ”Rena lurendrejerierna”, särskilt när de verkar ha lite större problem med anmälningar hos Konsumentverket själva.

Beträffande det aktuella fallet har vi nu gått igenom alla ärenden de senaste åren med synpunkter på Allra Försäkring hos ARN, Konsumentverket och DM-nämnden. Ingrid Eriksson har i ett klagomål till Konsumentverket (februari 2016) angett att vi har skickat sms till henne med uppmaning att betala för en försäkring och att den annars skulle upphöra att gälla. Efter att hon kontaktat Allra Försäkring reddes det ut att hon inte var kund men det kom tyvärr ändå ytterligare ett sms i samma fråga.

Allra Försäkring gjorde en utredning och försökte ett flertal gånger få kontakt med Ingrid för att förklara och be om ursäkt. Våra kontaktförsök verkar tyvärr ha missuppfattats av Ingrid som säljsamtal och inte besvarats, vilket vi givetvis beklagar. Det konstaterades vid utredningen att hon inte var kund och därför inte heller fått någon faktura, men att två sms av misstag skickats till fel telefonnummer. Det fanns inte några indikationer på ett systematiskt fel, utan felet får hänvisas till den mänskliga faktorn i just detta fall.

Läs SvDs anmälningar hos Konsumentverket här