Stockholms tingsrätt hävde på onsdagen beslutet om kvarstad på Allras tillgångar. Detta efter att Allra-koncernen i en inlaga till Stockholms tingsrätt i tisdags eftermiddag begärt att kvarstaden av bolagets tillgångar omedelbart hävs. ”Pensionsmyndigheten har redan backat på flera centrala punkter. Man är kort sagt ute i ogjort väder”, skrev Allra bland annat i inlagan, som tingsrätten lade till grund för sitt beslut.

”Allra har inte brutit mot några finansiella regelverk eller policies vid transaktionerna år 2015 – 2016. Pensionsmyndigheten har vare sig förstått regelverket (särskilt inte reglerna om bästa orderutförande), marknadspraxis, marknadsförutsättningar eller relevanta finansiella koncept och strategier”, konstaterar G&D:s advokater Marcus Johansson och Daniel Waerme, och fortsätter:

”Pensionsmyndigheten har inte lagt fram ett enda bevis för sina påståenden om överpriser eller icke marknadsmässiga arvoden i dessa transaktioner. Allra har mängder med bevis för motsatsen.”

I Allras inlaga konstateras vidare att transaktionerna har granskats av dussintals kompetenta oberoende bedömare utan kritik mot Allras regelefterlevnad. Detta inkluderar Pensionsmyndighetens egen representant i Allra SICAV:s styrelse och finansinspektionerna i Sverige och Luxemburg.