Allra Inifrån skapades för att Allra skulle kunna ge sin syn på den mediegranskning som bolaget utsatts för. På kort tid har plattformen genererat ett stort intresse – på tio dagar har allrainifrån.se besökts av över 16 000 unika besökare och antalet sidvisningar är uppe i över 60 000.

*Utan att kritisera medier eller påstå att granskningen av Allra varit orättvis vill jag ändå hävda att vi kommit till en punkt då den intresserade kunden, eller mediekonsumenten för all del, faktiskt aktivt söker fler källor för att få en så fullständig bild som möjligt av det som skrivits om Allra. Det är nog den största insikten av den här satsningen, säger Allras koncernchef Alexander Ernstberger.

Den senaste månaden har Allra upptagit en stor del av medias uppmärksamhet, enbart under februari månad har drygt 250 artiklar skrivits om Allra. Fokus i rapporteringen har varit bolagets fonders avkastning, som enligt kritikerna, har haft en relativt sett låg avkastning, dvs. en genomsnittlig årlig avkastning om cirka 8 procent de senaste fem åren.

Den 22 februari presenterade bolaget ett omfattande åtgärdsprogram för att bemöta kritiken. Parallellt rekryterades även en ny, extern styrelseordförande, riksdagsveteranen Gunnar Axén.

Media beskriver sällan hela bilden. Vi valde därför att starta Allra Inifrån, ett utrymme där vi kunde ge kunder, allmänhet och medarbetare en möjlighet att få höra vår syn på saker som påståtts men också för att ge mer uttömmande information om det som skrivits om oss, säger Allras koncernchef Alexander Ernstberger

Idag kan bolaget också konstatera att över 16 000 personer valt att ta del av Allras kommentarer till de påståenden som har framförts om Allra i media. Totalt har sidan visats 64 016 gånger. Inlägg från Allra Inifrån har delats över 1500 gånger i sociala medier.

Besöksstatistik Allra Inifrån

Sidvisningar: 64 016 Unika besökare: 16 835 Mest lästa artikel: Kommentar till Aftonbladets anklagelser om ”plundring” (3 600 visningar)