Intresset kring Allra har gett upphov till spekulationer och obekräftade påståenden. Vi välkomnar en granskning från EBM och kommer givetvis att samarbeta för att underlätta en utredning för att på så vis rentvå bolaget och personer från de spekulationer som har figurerat. Vi anser det synnerligen olämpligt av åklagaren att offentligt spekulera i teoretiska konsekvenser utan att i detta läge kunnat påvisa några konkreta brister i Allras verksamhet. Vår förhoppning är att åklagaren istället lägger sin tid på att slutföra den inledda undersökningen.

– Styrelsen, Allra Sverige AB