SvD: Sparare har lagt miljoner på fonder med osäkert värde

Allras kommentar:

SvD publicerade på fredagen (17/2) en artikel som framställde Allras investeringar som osäkra. Allra delar inte den uppfattningen utan vi kan konstatera att flera finansiella institutioner, däribland Murex och Bloombergs Derivates Library erbjuder konventionella optionsvärderingsmodeller som är applicerbara för att värdera det omtalade värdepappret.

Men ännu viktigare är trots allt verkligheten. Vi har idag (17/2) nöjet att meddela att det aktuella värdepappret, en warrant, nu avyttrats med en mycket bra avkastning för våra kunder. Värdeökningen uppgick till över 60 procent på ett år och fondandelsägarna har alltså tagit del av en värdeökning som motsvarar över 350 miljoner kronor, det exakta slutvärdet blir klart under nästa vecka när försäljningen justerats för valutakursrörelser. Vi kommer självklart att publicera den uppgiften så snart försäljningen är slutförd till 100 procent.

Vi vänder oss mot SvDs beskrivning att värderingen är svår att fastställa.  Bland annat Murex och Bloomberg Derivatives Library erbjuder konventionella optionsvärderingsmodeller som är applicerbara.

Att instrumentet skulle vara ovanligt är mer av en bedömningsfråga eller möjligen en fråga om journalistisk retorik.

Vi nöjer oss med att konstatera att ett 50-tal finansiella institutioner i Norden köpt den här typen av optioner senaste 15 åren, och dessutom framgångsrikt lyckats värdera dem i enlighet med gällande regelverk.

Vidare kan konstateras att derivat inte är någon ovanlig typ av instrument, utan har använts på daglig basis bland professionella aktörer på den finansiella marknaden över ett antal årtionden, inkluderande bland annat Brummers fonder, AP-Fonderna och de konventionella livbolagen. Ofta har dessa produkter varit signifikant mer komplexa eller riskfyllda än de instrument Allra använt sig av i sin förvaltning.