TT: Pensionsmyndigheten stoppar Allras fonder

Allras kommentar:
Flera tidningar, däribland TT och Omni, meddelar den 14/2 att Allras pensionsfonder köpstoppas på Pensionsmyndighetens fondtorg. De skäl som uppges är ”en stor mängd klagomål från kunder som känner sig vilseledda och pressade” samt ”aggressiv marknadsföring”. Vi har gått igenom Pensionsmyndighetens inkomna klagomål – som media här refererar till – en för en. Vi har lagt upp kundloggen tillsammans med våra kommentarer här. Många av dessa är rena kundtjänstärenden – men om vi trots det räknar samtliga så är i vår mening 65 synpunkter på hundratusentals årliga kundkontakter ändå inte skäl nog för en skandalstämpel. Vi håller med andra ord inte med om bilden av oss som ett bolag som ”pressar och vilseleder” kunder.

Med det sagt – självklart är varje synpunkt eller klagomål ett för mycket. Vi uppskattar och tar åt oss av det som framförs, och vi kommer att se över hur vi kan förbättra oss.

Vad gäller Pensionsmyndighetens önskan att se närmare på vår verksamhet, så välkomnar vi genomlysningen och kommer att göra allt för att underlätta arbetet. Vi har haft och kommer även fortsättningsvis att ha en nära dialog med Pensionsmyndigheten. Vi är angelägna om att ha Pensionsmyndighetens förtroende och vi är beredda att vidta de åtgärder som behövs för att upprätthålla detta.

Vår absoluta förhoppning nu är att få arbetsro att besvara myndighetens frågor, och att media inte dömer oss i Pensionsmyndighetens ställe.