Allra Inifrån har tidigare publicerat ett rättsutlåtande från Joakim Nergelius, professor i rättsvetenskap vid Örebro universitet. Han konstaterar att Pensionsmyndigheten har saknat befogenhet att fatta beslut om avregistrering samt att ett beslut att frånta en fondförvaltare rätten att verka på premiepensionens fondtorg måste kunna prövas i svensk förvaltningsdomstol.

Vi kan idag meddela att även Jori Munukka, professor i civilrätt vid Stockholms universitet, underkänner myndighetens beslut att åberopa det så kallade samarbetsavtalet till grund för beslut om köpstopp för Allras fonder. Detta sker i ett rättsutlåtande som Allra bifogat till den ansökan om säkerhetsåtgärder som idag lämnades in till Stockholms tingsrätt.

Enligt Munukka kan en myndighet inte vidga sitt ansvars- och kompetensområde genom att avtala sig till större maktbefogenheter, vilket är vad som skett i det aktuella fallet. Pensionsmyndigheten har därför ingen rätt att avregistrera Allra. Dessutom, menar Munukka, kan den bestämmelse i samarbetsavtalet som Pensionsmyndigheten hänvisar till angripas bland annat eftersom den inte kräver att Pensionsmyndigheten har objektiv grund för sitt ingripande.

Ta del av det fullständiga utlåtandet från professor Jori Munukka här: Rättsutlåtande Jori Munukka