Allra är ett bolag med 250 medarbetare och 180 000 kunder som förvaltar pension, försäkringar, lån och sparande. Bolaget har funnits sedan 2008 och är grundat av de två entreprenörerna Alexander Ernstberger och David Persson, som själva har finansierat verksamheten.

Allra bedriver tillståndspliktig verksamhet i tre länder – Sverige, Luxemburg och Dubai. I Sverige finns värdepappersbolag, konsumentkreditinstitut och försäkringsförmedling, fondbolaget är placerat i Luxemburg och kapitalmarknadsverksamheten i Dubai. Samtliga vinstmedel, med undantag med det som genererats i Luxemburg som också skattas där, har i alla år beskattats i Sverige.

Med visionen att bygga en engagerad privatbank till år 2020 har bolagets ägare löpande återinvesterat merparten av bolagets rörelseresultat i verksamheten.

Läs mer om Allra på Allra.se.