SvD skriver idag (15/3) om att Catharina Lagerstam och hennes underkonsult Håkan Thorsell inte fått uppdraget att granska transaktionerna i Allra, och kopplar det till att en av styrelseledamöterna i Allra beslutat att avgå under förra veckan.

Bakgrunden till detta är att vår styrelseordförande Gunnar Axén haft en tydlig ambition att Allra ska granskas av en internationell, oberoende granskare. Catharina Lagerstam är inte internationell och när det framkom att det var hennes underkonsult Håkan Thorsell som skulle genomföra detta var det lika tydligt att granskningen inte skulle vara oberoende. Håkan Thorsell är ledamot av styrelsen för värdepappers- och försäkringsförmedlingsbolaget Söderberg&Partners Securities AB, en direkt konkurrent till Allra. Denna fakta väljer SvD att utelämna i sin rapportering:

 

Med tanke på den hårda kritik som framförts offentligt om Allra, även av företrädare för Allras konkurrenter, var detta inte ett acceptabelt upplägg.

Syftet med att ha en oberoende, ja till och med internationell oberoende granskare är att vårt bolag tyvärr blivit hårt skandaliserat av artiklar i massmedier. I dessa har funnits både berättigad och obefogad kritik och därför har vi hela tiden sagt att vi välkomnar granskning. Men flödet av artiklar med hård kritik mot bolaget riskerar naturligen att bygga upp en förväntan att bolaget ska straffas lika hårt som kritiken varit. Vi känner oss faktiskt lite dömda på förhand. Därför har Gunnar Axéns ambition varit att granskningen ska ske av en internationell, oberoende granskare, som har de bästa förutsättningarna att titta på samtliga transaktioner på objektivt och rättssäkert sätt.

Nu är denna granskning påbörjad. Ovanstående resonemang förklarar samtidigt varför Catharina Lagerstam och Håkan Thorsell inte fick uppdraget att vara granskare.