Idag, 16 mars kl. 12:00 löpte tidsfristen ut för Allra att inkomma med de kompletterande svar som efterfrågats från Pensionsmyndigheten under föregående vecka – det var också vid denna tidpunkt som svaren lämnades in.

Underlaget omfattade totalt 260 sidor med tekniskt invecklad text. Inkluderat i detta var även ett rättsligt utlåtande som menar att Pensionsmyndigheten förefaller agera utan mandat eller rättsligt stöd.

Kl. 13 – en timme efter inlämnandet – kontaktar Pensionsmyndigheten Allra och bjuder in till telefonmöte. Mötet startar 15.45. Pensionsmyndigheten har då redan utlyst en presskonferens planerad att starta 45 minuter senare, kl. 16.30.